Truth be told

QAnon aanhangers

Er wordt tegenwoordig nog al eens het woord “complottheorie” gebruikt. Bijvoorbeeld als we het hebben over mensen die in opstand komen tegen het 5G-netwerk en het regeringsbeleid als het gaat om het Covid-19 virus. Maar ook de theorieën van QAnon (een stroming uit de Verenigde Staten die ook weerklank vind in steeds meer andere delen van de wereld) worden zo afgedaan. Een onderdeel van QAnon’s theorie is dat de elite van de VS (en daarbuiten) bestaat uit mensen die kinderen misbruiken en ook opeten tijdens satanistische rituelen. En uitgerekend Donald “grab ‘em by the pussy” Trump zou de enige zijn die de mensheid zou kunnen redden van die ellende. Vooral het laatste klinkt te bizar voor woorden. En juist daarom is QAnon zo’n nare stroming. Want een deel van hun theorie (georganiseerd ritueel misbruik) vind wel degelijk plaats en omdat ze deze feiten vermengen met fictie willen maar weinig mensen luisteren naar slachtoffers van deze extreme vormen van seksueel geweld.

“Satanistisch ritueel misbruik” klinkt voor veel mensen als een verzinsel. Het woord satanisme roept sensatie-beelden op uit Hollywood films. Wellicht denken mensen aan stoelen die door de kamer vliegen, mensen die in tongen praten of aan het spontaan verschijnen van diverse demonen. En daarmee is de kous dan af. Kan niet waar zijn. Maar dat is het helaas wel. Maar ik denk dat het belangrijk is de rituelen als iets functioneels te zien. Vergeet het woord satanisme. Niet alleen roept dat allerlei horrorfilm-achtige associaties op, ook is het (mij althans) volkomen onduidelijk of dat woord wel enig verband heeft met de officiële satanistische kerk. Op de website van de kerk lezen we “Do not harm little children.” als een van de regels waarnaar je moet leven. Dat zou in schril contrast staan met de gruwelijkheden waar kinderen mee te maken hebben binnen deze kringen. Waar het om gaat zijn zeer gruwelijke rituelen.

Het is belangrijk de dingen te zien voor wat ze zijn. Georganiseerd misbruik bestaat. Er zijn ondertussen vele getuigenissen te lezen en te bekijken van overlevers. Het gebeurt binnen netwerken. Soms zijn daar “hooggeplaatste” mensen bij betrokken. Vaak in combinatie met drugshandel en andere vormen van criminaliteit. Kinderen worden misbruikt. Soms wordt dat gefilmd en gefotografeerd als kinderporno materiaal. En kinderen worden soms doorverkocht. En soms ook vermoord. Het is stomweg handel. Jeanette Archer, overlever van ritueel misbruik, beschrijft in een interview dat mensen die mee willen doen aan een ritueel daar geld voor op tafel moeten leggen.

De rituelen die worden gebruikt zie ik als tools. Tools om mensen angst in te boezemen. Bij “normaal” seksueel misbruik word door de dader vaak geprobeerd het slachtoffer te doen zwijgen door het uiten van allerlei dreigementen. Bijvoorbeeld “Als je het verteld aan je ouders willen ze je nooit meer zien.” of “Ze zullen je toch niet geloven.” of “Als je het verteld pak ik je zusje.” De rituelen moet je denk ik ook zo zien. Bij ritueel misbruik word een slachtoffer bewust getuige gemaakt van geweld naar een ander slachtoffer. In de hoop dat de getuige het dan wel laat de alarmklok te luiden. En wellicht is het een verbindende factor tussen de daders. Door het omkleden van het geweld met rituelen wordt er een “hoger doel” gehangen aan de gruwelijkheden. Het samen onderdeel zijn van deze rituelen schept een band. En als netwerk heb je een band nodig om te kunnen blijven voortbestaan.

Vaak wordt ritueel misbruik van generatie op generatie doorgegeven. Slachtoffers zijn vaak kwetsbare kinderen, waarbij een sociaal vangnet of sterke basis ontbreekt. Daders zijn uiteraard kindermisbruikers. Mensen die genieten van macht. Sadisten.

En dan de elite. Zijn er mensen van de elite van de wereld betrokken bij dit soort netwerken? Ook daarbij moet je de dingen niet groter maken dan ze zijn, maar ook niet kleiner. De meesten van ons herinneren ons nog het verhaal van Marc Dutroux. Een Belgische vrouw was slachtoffer van het criminele netwerk waar Dutroux bij betrokken was: Regina Louf en ze kwam met haar verhaal naar buiten. Ze werd al snel als fantaste afgeschilderd in de media. Maar ik heb geen enkele aanwijzing gevonden die deze stelling ondersteund. Sterker nog, Regina Louf komt op mij als betrouwbaar en integer over. Ze schreef het boek “Zwijgen is voor daders” over haar jeugd dat in 1998 verscheen maar helaas is uitverkocht. Wel kun je nog steeds de uitzendingen van Zembla over haar bekijken via deze link (deel 1) en deze link (deel2). Regina wist hooggeplaatste daders uit bijvoorbeeld de Belgische politiek die betrokken waren bij het misbruik te benoemen. Geen wonder dat een groot deel van het netwerk ongemoeid bleef lijkt me zo.

En onlangs verscheen er op Netflix een documentaire over het netwerk rond Jeffrey Epstein. Er waren nogal wat “hooggeplaatste” mensen die “gebruik” maakten van de meisjes die werden “aangeboden” door Epstein en zijn partner Ghislaine Maxwell. Waaronder bijvoorbeeld de Britse prins Andrew. Het rituele karakter van dit misbruik ontbrak voor zover ik weet, maar georganiseerd was het zeker.

Niet iedereen die we als “elite” bestempelen is betrokken bij een netwerk dat aan kinderhandel en ritueel misbruik doet. Maar ze zijn er wel degelijk. Anneke Lucas, ook een slachtoffer van ritueel misbruik zei in een interview dat ik van haar zag wel iets daarover wat bij me bleef hangen: In ons systeem is er geen manier om in het centrum van de macht te komen met een goed hart. Hoe hoger je klimt op de ladder van succes, hoe meer je je principes moet opgeven. Kijk hier naar een video waar Anneke aan het woord is.

Ook is het denk ik zo dat hoe machtiger en rijker je bent, hoe onaantastbaarder je je waant. En tot op zekere hoogte lijkt dat ook te kloppen. Epstein kon jarenlang zijn vervolging tegenhouden doordat hij machtige vrienden had. Er zijn ook verhalen dat hij video opnames maakte van mensen die de meisjes misbruikten waarmee hij zijn klanten kon chanteren. In Nederland weet oud secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink vervolging keer op keer te ontlopen. In Belgie is het netwerk waar Dutroux onderdeel van was niet of maar gedeeltelijk aangepakt.

We kunnen dit tij keren. We willen er niet aan omdat ritueel misbruik zo gruwelijk is. Maar juist daarom kan het blijven bestaan.We moeten met zijn allen willen luisteren naar de overlevers. Niet er blindelings van uitgaan dat alles wat de overheid zegt de waarheid is. Maar ook niet in theorieën gaan geloven die waarheid met fictie vermengen. Overlevers die gerechtigheid en erkenning zoeken worden vaak niet geloofd en ook soms ook nog eens tegen gewerkt door overheden en justitie. En dat maakt hun trauma dubbel zo groot. Beluister de uitzending van Argos. Een programma van de VPRO en HUMAN. Waarschuwing: details zijn soms schokkend.

Obed
09-09-2020

Berichten gemaakt 94

Eén gedachte over “Truth be told

 1. Ohm namo narai !

  In het land van de vermoorde onschuld, waar wapens, drugs en kinderen soms één en dezelfde deal zijn dient zich een unieke mogelijkheid aan om ons zelf naar betere tijden te brigadieren …..

  Krijgen de puppet masters de poppetjes nu eindelijk aan het dansen?

  Hier volgt een vriendelijk verzoek van mij .
  Om niet permanent naar het computerscherm te blijven kijken ‘tot er weer eens iets gebeurd’. Maar om zoals vanouds weer eens een dagje of twee in actie te komen.
  Gedurende een periode van meer dan 40 jaar zijn er overal op de wereld onafhankelijk van elkaar diverse personen en organisaties tot vergelijkbare conclusies gekomen.
  Los van elkaar zijn verschillende initiatieven genomen door personen en organisaties die zich verzetten tegen een geïnstitutionaliseerde vorm van kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Zij hebben elkaar inmiddels op internet weten te vinden. Gedeeltelijk afgesproken werk.
  De afgelopen 10 jaar is er een stroom aan publicaties geweest. Het leek soms wel een estafette. Een aaneenschakeling van getuigenverklaringen en publicaties betreffende of gerelateerd met kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  De meeste personen werden gek schertsend als complottertjes weggezet omdat men stelselmatig niet op de feiten in wilden gaan. De ene naar de andere zaak verdween zo in de doofpot en de klokkenluiders werden als criminelen of psychiatrisch patiënten gestigmatiseerd. Sommige publicaties werden al op voorhand de doofpot in gestopt [ Dr.Phil ] en personen de mond gesnoerd.
  Rond de zaak Epstein en Maxwell is de storm nu ook weer geluwd en het lijkt alsof er niets is gebeurd. Recentelijk werd Lange Frans nog onderuit gehaald wegens het uitspreken van een bedreiging.
  Vaak zijn ‘ze’ daarop uit, een belediging of een bedreiging. Nogmaals, omdat ze inhoudelijk niet op de inmiddels geleverde feiten wensen in te gaan. Gisteren nog met Farmers defence force bijvoorbeeld.
  Het gebeurt steeds vaker dat zielig of angstig huilende personen het televisiebeeld bepalen. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling of prettig vooruitzicht…
  De Heer L.Frans wist gelukkig eindelijk het grote publiek te bereiken en daar hadden wij nu juist al zo lang op gewacht! ! Eindelijk de langverwachte doorbraak naar het grote publiek.
  Het grote taboe lijkt te zijn doorbroken en satanisch ritueel kindermisbruik is nu maatschappelijk bespreekbaar! !
  Helaas was niet iedereen daar even gelukkig mee. De critici ontzien elkaar blijkbaar niet.
  Het werd hem niet aan alle kanten in dank afgenomen. Toch stapelen de feiten zich al met al zo op. Het wordt steeds duidelijker dat er onzichtbare machten spelen die zich oppermachtig en onaantastbaar wanen.
  Machten die blijkbaar aan alle kanten hun bevoegdheden te buiten kunnen gaan en juist daardoor in vele gevallen gevrijwaard zijn van gerechtelijke vervolging.
  Een ondenkbare en uiterst onwenselijke situatie in een democratie maar helaas toch de dagelijkse realiteit. Niet alleen in Nederland maar overal op de wereld manifesteert zich dit steeds duidelijker.
  De contouren rondom een wereldwijde schimmige ondemocratische macht beginnen zich steeds duidelijker af te tekenen.
  Tot in de hoogste regionen van de wereldpolitiek worden blijkbaar nog steeds duistere zaakjes geregeld in de wandelgangen en achterkamertjes van het kinderdagverblijf.
  En dat is dan nog vriendelijk gezegd, voor zover mogelijk….
  Duizenden kinderen schijnen van de ene dag op de andere opeens van de aardbodem en zelfs uit de administratie te zijn verdwenen. Ook in ons land ! ! Het blijft gissen wat er met hen is gebeurd. .
  Het is hoognodig tijd om massaal maar eens om opheldering te vragen. De Heren moeten openheid van zaken geven.
  Zoals in het vorig millennium stukje bij beetje was afgesproken en stapsgewijs is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging.
  De meest uiteenlopende personen en organisaties bleken op een nog nooit eerder vertoonde manier tot samenwerken bereid. Om ongewenste risicovolle administratie te mijden werd op datum afgesproken op internet.
  Zo hoeven er geen namen en adressen te worden uitgewisseld en kan er toch op afspraak worden gewerkt. Dit om de persoonlijke anonimiteit en veiligheid van de initiatiefnemers te waarborgen. Er spelen hier immers hoge machten die in menig geval niets of niemand ontziend zijn. Zij selecteren op een bepaalde vorm van psychopathie en houden zo hun kringen en rijen gesloten. Dat blijkt wel uit hun praktijken.
  Ik heb het hierbij nog steeds over kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Het meeste is tot noch toe dan ook zonder al te veel moeite met gesloten beurzen of met weinig financiële mogelijkheden door verschillende personen en organisaties op eigen kracht ”geregeld”.
  Dit in tegenstelling tot de daders die in vele gevallen over miljarden en hoge functies beschikken.
  Psychopaten hebben om te willen en willen om te hebben.
  Ze hadden zodoende geen rekening gehouden met het feit dat velen uit empathie tot samenwerking bereid zijn en te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om iets te ondernemen tegen kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Gewoon uit menselijke overwegingen, menigeen gesterkt door hun geloofsovertuiging. Alle gelovigen hebben problemen met satanisme en aan de hiermee verbonden praktijken.
  Velen hadden inmiddels hun afkeurende stem al laten horen. Personen en organisaties hebben zo voor een onophoudelijke stroom aan publicaties en getuigenverklaringen gezorgd.
  De afgelopen 10 jaar leek het wel een estafette van personen en organisaties die om de beurt iets van zich lieten horen. Een aaneenschakeling van publikaties en getuigenverklaringen schetste een duidelijk schrikwekkend beeld. Stukje bij beetje kregen we de puzzel compleet .
  We hebben dat nu ook van de diverse officiële kanten bevestigd gekregen. Zoals ik onder andere kan opmaken uit de oproep van Melchior Verbon.
  Hier dient zich een uitstekende gelegenheid aan om, zoals in sommige gevallen was afgesproken gezamenlijk wereldwijd een een luidende stem te laten horen tegen kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Wie kan daar nu iets op tegen hebben?
  Voor mensen die door omstandigheden normaal gesproken maar matig tot onderlinge samenwerking bereid zijn kan dit een bindende factor zijn zodat we gezamenlijk politieke wijzigingen en correcties kunnen afdwingen.
  Zo komt de oproep van Melchior Verbon precies op het juiste moment. Ik zie het al helemaal voor me.
  De meest uiteenlopende organisaties sluiten zich aan en dragen bij aan de mars. Op eigen initiatief ,naar eigen inzicht en goeddunken maar wel in overleg en samenspraak met de initiatiefnemer.
  In iedere provincie hoofdstad één of meerdere initiatieven lijkt mij nu in de praktijk wel haalbaar. Wereldwijd welteverstaan. Om gezamenlijk onze afschuw uit te spreken over de manier waarop de huidige elite zijn grip op de macht heeft gedaan en consolideert. Hierbij is geen revolutie of staatsgreep gewenst. Het middel kan dan wel eens erger blijken dan de kwaal.
  De bezem moet maar eens goed door de huidige overheden. Blijkbaar zitten er nu teveel foute personen op verkeerde posities. Sleutelposities.
  Verschillende personen dienen daarom uit hun functies te worden ontheven en vervangen worden door mensen met een betere staat van dienst. De voorkeur gaat hierbij uit naar de personen die in het verleden hun conclusies al hadden getrokken en waren opgestapt. Zowel bij de overheden als wel in de burgermaatschappij . Zij kunnen worden gerehabiliteerd en kunnen de vrijgekomen posities bij de overheid innemen.
  Zonder al te radicale veranderingen kunnen we zo in elk geval ons land gaan ‘herdemocratiseren’. Het huidige staatsbestel blijft dan behouden. In een democratie is iedereen immers naar behoren vertegenwoordigd.
  De vele hiërarchisch gestructureerde organisaties die ons land kent zijn op zich niet democratisch georganiseerd en dat blijkt steeds duidelijker te wringen… Als er in de top iets fout gaat…..
  Het lijkt mij voor de hand liggend dat een groot aantal personen inmiddels waren opgestapt om soortgelijke redenen. Zo verliezen we ‘de goeden’ en blijven we met ‘de slechten’ zitten . . .
  De wereld op zijn kop met name bij justitie. Hoeveel personen in ons land zijn gevrijwaard van rechtsvervolging of jurisprudentie loos juist door dit soort uiterst verwerpelijke praktijken?
  Ik heb het hierbij nog steeds over kindermisbruik en nog erger. Hooggeplaatste geestelijken, werknemers bij justitie of bij bureau jeugdzorg, vrijmetselaars en zelfs sommige maffiosi blijken merkwaardigerwijs gevrijwaard van gerechtelijke vervolging in de praktijk. Niet alleen voor maar juist door hun verwerpelijke praktijken. Een uiterst kromme situatie is zo ontstaan.
  Ik heb soms wel eens het idee dat er als vanouds nog steeds handelsbrieven , wit brieven en kaperbrieven worden uitgeschreven. In een land waar wapens drugs en kinderen soms één en dezelfde deal zijn…
  Na enig redeneren en deduceren is het analytisch voor de hand liggend dat hier hoge aardse machten in het spel zijn. Zo hoog dat de spoeling dun wordt als het om het traceren van de hoofddaders gaat.
  Er blijven nog maar een paar mogelijkheden over. Oordeel zelf aan de hand van de publicaties en getuigenverklaringen. Internet staat er inmiddels vol mee en de bewijzen stapelen zich op.
  Wordt de wereld inderdaad in een verstikkende greep gehouden door een schimmige kliek van satanisten?
  Officiële rapporten bevestigen dit. In verschillende landen wordt dit nu dan ook officieel bekend gemaakt.

  Revolutie in de polder ?

  De bedoeling is dat er dat weer een werkbare situatie ontstaat zodat we niet van de ene crisis in de andere blijven rollen Crisis drijft de prijs op maar wordt op een gegeven moment onbetaalbaar voor jan met de pet.
  Crisis op de woningmarkt drijft de huurprijs op en crisis op de arbeidsmarkt houd de lonen laag. Oliecrisis drijft de benzineprijs op en wat hebben we er aan?
  Met een vrije markteconomie heeft het volgens mij nog maar weinig te maken. Het lijkt soms meer op een gereguleerde economie met oligarchische structuren.
  De burgers beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de pers en de overheden. In België blijven veel vragen rondom de Dutroux affaire onbeantwoord en de bende van nijvel bleken rijkswachters te zijn.
  Zij kwamen in actie om een begroting naar hun hand te zetten…
  Verliesgevende transacties op de Nederlandse aandelenbeurs zijn voor rekening van het pensioenfonds. Een kwestie van gewoon even een andere datum invullen en de heren hebben op de beurs weer goede zaken gedaan. Er is niemand persoonlijk gedupeerd en er kraait geen haan naar… Zo had ik wel eens uit onbetrouwbare bron vernomen.
  Met graancirkels en Ufo’s kun je geen maatschappelijke verbetering forceren. De verhalen rondom Corona en 5g zijn moeilijk te verifiëren.
  Kindermisbruik en satanisch ritueel misbruik kan een verbindende factor zijn om wereldwijd eens schoon schip te maken. Om de criminelen die langzaam onze overheden zijn binnen geslopen van hun posities te verwijderen en te vervangen door personen die inmiddels waren ‘uitgerangeerd’. Er liggen inmiddels genoeg getuigenverklaringen en bewijzen op tafel.
  Komt allen in actie eind 2020 zoals ooit eens voorzichtig en stilletjes gepland door de wat oudere co plotters . . . .
  Niet in de laatste plaats om het leed wat de kinderen in met name de armere landen op deze manier wordt aangedaan. Laat ik dat nog even vooropstellen.
  Alleen al uit de asielzoekers kampen in nota bene ons land verdwijnen al zo’n 2000[!!] kinderen per jaar…
  Bij deze een verzoek verzoek van mijn kant om de onderlinge geschillen even aan de kant te zetten te overbruggen en tot een eensgezind initiatief te komen met als verbindende factor onze afschuw ten aanzien van pedofilie in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder. Inclusief de daaraan verbonden randverschijnselen zoals organenhandel en adrenochrome.
  Ik zou de volgende organisaties waar dan ook werkzaam in de wereld dan ook willen verzoeken om eind november 2020 naar eigen inzicht en goeddunken met een initiatief te komen om in overleg aan de oproep van Melchior Verbon eensgezind gehoor te geven.
  De volgende organisaties wil ik vragen om dit in overweging te nemen. Om gezamenlijk een vuist te maken tegen de duistere machten achter de schermen en de door satanisten geïnfiltreerde overheden
  Er dient zich hiermee namelijk een prima en lang verwachtte mogelijkheid aan !
  Willen ;
  De alternatief nieuws mensen als complottheoretici van het eerste uur en bijvoorbeeld ;
  De Werkgroep Morkhoven, Het I.T.C.C.S., Me too, Pop Muzikanten, De gele hesjes, De Boeren [Farmers defence force] , Dwaze vaders, De Motorclubs, Q annon, De Kindertelefoon, Religieuze instellingen, Wikileaks, Sociaal en maatschappelijk werkers en werksters,Terre des hommes, Black lives matter, Antifa, juristen, [ex] Politie, en andere gerelateerd of overlappende organisaties en personen het in overweging nemen?
  Om op de één of andere manier gehoor te geven en/of bij te dragen aan de oproep van Melchior Verbon ?
  Om hun adhesie te betuigen en zich te bezinnen over ondersteunende acties ?
  Het lijkt mij niet onhaalbaar om geweldloos ondersteunende acties te voeren in alle regionale hoofdsteden.
  In elke provinciehoofdstad een ondersteunende actie naar eigen inzicht en goeddunken is volgens mij nu heel goed mogelijk. Wel in goed overleg met de initiatiefnemer zodat we elkaar niet voor de voeten gaan lopen of de initiatiefnemers voor nare verrassingen komen te staat.
  Zo kunnen we misschien zonder geweld maatschappelijke en politieke verbeteringen forceren en sommige kinderen uit hun benarde posities bevrijden…
  Om gezamenlijk voor eens en voor altijd een eind te maken aan deze misstanden en de wereld weer veilig te maken voor kinderen die in de praktijk nu eenmaal weinig rechtsbescherming hebben. Met name in de zogeheten 3e wereld maar ook in de westerse wereld is kindermisbruik een wijdverbreid schrijnend fenomeen gebleken.
  Dus bij deze nogmaals mijn verzoek om de onderlinge geschillen en rivaliteit even te vergeten en te overbruggen om gezamenlijk tot een uniek wereldwijd initiatief te komen.
  Het zou na 40 jaar voor mij persoonlijk en voor vele anderen geheel boven verwachting maar wel in de lijn der bedoeling liggen.
  Ik plaats dit verzoek op eigen initiatief, naar eigen inzicht en goeddunken.
  Bedankt voor je aandacht en alvast bedankt voor de medewerking !

  De groeten
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven